Východočeské muzeum v Hradci Králové

Východočeské muzeum v Hradci Králové

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské muzeum. Poprvé byly sbírky otevřeny veřejnosti 1. února 1885 v kapli sv. Václava v domě čp. 33 na Žižkově náměstí.

 

Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové největší muzeum v Královéhradeckém kraji s celokrajskou působností. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Plní funkci muzea ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů, včetně předmětů zařazených do doprovodné dokumentace.

https://www.muzeumhk.cz/

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Vydejte se za zážitky

Přinášíme Vám tipy na výlety a aktivity